Rugsėjo 11-oji 2001 - foto ir video įrodymai

Jau beveik šešeri metai praėjo po 2001 m. rugsėjo 11 d. tragedijos, tačiau Lietuvoje dar palyginti nedaug žmonių supranta, kas iš tiesų tada įvyko. Dėka ilgamečio smegenų plovimo daug kas vis dar yra įsitikinęs, kad tai Alkaidos darbas, kad Manheteno dvyniai griuvo dėl išsilydžiusių nuo karščio konstrukcijų, ir kad ant Pentagono nukrito Bojingas. Šiame reportaže mes parodysime įvairių specialistų pastebėtus momentus rugsėjo 11-osios vaizdo medžiagoje. Pirmoje dalyje mes apžvelgsime video įrodymus, kad Manheteno dvynius nugriovė iš anksto padėtos bombos, o antroje pateiksime įrodymus, jog į Pentagoną joks laineris nesirėžė ir tai buvo raketa arba nedidelis nepilotinis lėktuvas. Remiantis šia medžiaga galima teigti, kad oficiali rugsėjo 11-osios įvykių versija yra gryna dezinformacijos kampanija, ir kad JAV grietinėlė meluoja neveltui, kadangi, sprendžiant iš visko, pati ir yra šių įvykių iniciatorė. Taigi, kas atsitiko su Manheteno dvyniais? Pagal oficialiąją versiją, lainerio smūgis pažeidė plienines dangoraižio konstrukcijas, užsiliepsnojusių degalų karštis jas deformavo, jos neatlaikė viršutinių aukštų svorio, viršutiniai aukštai smuko ant apatinių ir dangoraižis griuvo. Tačiau vaizdo medžiaga rodo ką kitą. Pradėkime nuo Šiaurinio Bokšto. Jis griuvo praėjus 104 min. po smūgio. Logiškai mąstant, visą šį laiką jo viduje turėjo degti ugnies pragaras, kuris galiausiai išlydė plienines konstrukcijas ir aukštai ėmė griūti. Tačiau yra užfiksuoti žmonės, stovintys Šiaurinio Bokšto skylėje praėjus kuriam laikui po lainerio smūgio (Pvz.1,2). Jei ten visą laiką buvo nesibaigiantis ugnies pragaras, lydantis konstrukcijas, tai kaip tie žmonės galėjo ten ateiti ir stovėti? Šis kadras rodo, kad tikras ugnies pragaras užgeso neužilgo po smūgio. Apie tai, beje, kalba ir vienas iš Federalinės ypatingųjų situacijų agentūros tyrinėtojų Džonatanas Barnetas. Pasak jo, degalai bokšto viduje išdegė maždaug per 10 minučių. Kas gi tada išlydė konstrukcijas?

pvz1

pvz2

Be to, nepriklausomi specialistai teigia, kad tam, kad išlydytum plieną, reikalinga ypatingai aukšta temperatūra, kurią pasiekti aviaciniai degalai, ypač degantys uždaroje erdvėje, kur susidaro daug dūmų ir mažai deguonies, yra paprasčiausiai nepajėgūs. Vienas iš nepriklausomų rugsėjo 11-osios tyrinėtojų Dž. Makmichaelis savo straipsnyje „Musulmonai atšaukia fizikos dėsnius“ rašo: „Aviacinių degalų naudojimas plieno lydymui – tai nuostabus atradimas, garbės žodis… Metalo apdirbimo specialistai vargsta su acetileno degikliais, deguonimi balionuose, elektriniais lankais iš generatorių, elektrinėmis krosnimis ir kitais sudėtingais įrenginiais, bet ką panaudojo šitie genealūs teroristai? Kerosiną, kainuojantį 80 centų už galoną pagal rinkos kainas“. Neįmanoma taip paprastai išlydyti plieno užpylus jį karščiu. Ir dar vienas keistas momentas. Lainerio smūgis, karšti degalai… Visa tai buvo chaotiški pažeidimai, todėl ir dangoraižio griūtis turėjo būti chaotiška. Dangoraižis turėjo lūžti didžiuliais gabalais. Viršutiniai aukštai, smunkantys ant apatinių, turėjo sutikti pasipriešinimą, pasvirti ir griūti ant greta esančių pastatų. Tačiau, kaip visi žino, Šiaurinis Bokštas labai gražiai nusėdo pats į save, rimtai neužkliudydamas nei vieno šalia stovinčio pastato. Štai kaip atrodo chaotiškai sugriuvę namai (Pvz.3), o štai kaip atrodė Manheteno bokštai po griūties (Pvz.4) – krūva smulkių nuolaužų ir blizgantys šalia pastatai. Kaip tai paaiškinti? Jis sutrupėjo nuo apačios iki viršaus maždaug per 10 sekundžių (kas yra tolygu laisvam kritimui), tarsi visos jo konstrukcijos, visos jo atramos vienu momentu būtų buvusios sunaikintos. Kas joms atsitiko?  

pvz3

      

pvz41

Taigi: a) abejotina, kad visas 104 min. tęsėsi nepaliaujamas, plienines konstrukcijas lydantis ugnies pragaras, kadangi lainerio paliktoje skylėje matomi žmonės, ir manoma, kad degalai išdegė maždaug per 10 min.; b) abejotina tai, kad aviaciniai degalai pajėgūs išlydyti plieną; c) dangoraižis negriuvo chaotiškai, kaip turėjo, o neįtikėtinai gražiai nusėdo.  Tuo tarpu vaizdo medžiaga liudija, kad Šiaurinį Bokštą nugriovė tokio paties apskaičiuoto sprogimo pagalba, kokiais griaunami seni pastatai. Štai kaip atrodo tokie sprogimai (Pvz.5,6). Pasirodo savotiški dūmų „kirminai“ arba tiesios sprogimo linijos.       

pvz5

      

pvz6

Štai kas matoma Šiaurinio Bokšto griūties momentu (Pvz.7,8,9,10,11,12). Išsprogsta ligutėlės šviesios juostos (Pvz.8,9) ir būtent toje linijoje pastatas sėda.       

pvz7

     

pvz81

     

pvz91

     

pvz102

     

pvz11

     

pvz12

Tas pats momentas iš kitos pusės (Pvz.13,14,15,16,17,18,19). Pasirodo tiesi šviesių dūmų linija (Pvz.15), netrukus viršutiniai aukštai palinksta kairėn virš tos tiesios linijos (Pvz.16) ir sėda žemyn į pastatą.      

   

pvz131

pvz141

pvz151

pvz16

pvz17

pvz181

pvz191

Šiaurinio Bokšto griūties metu išlenda „kirminai“ (Pvz.20,21,22,23,24,25,26,27).

pvz20

pvz21

pvz221

pvz231

pvz241

pvz251

pvz261

pvz27

Lygios, tartum liniuote nubrėžtos dūmų linijos, „kirminai“, vienas po kito išlendantys griūties metu – kas kita tai galėtų būti, jei ne apskaičiuotas pastato nugriovimas? Kartu tai paaiškina kas iš tiesų atsitiko su konstrukcijomis ir kodėl dangoraižio griūtis buvo tokia lygi ir rimtai nepažeidė šalia esančių pastatų. Pastato sunaikinimas buvo iš anksto kruopščiai paruoštas. Keista ir Pietinio Bokšto griūtis. Jis nusėdo lygiai taip pat gražiai. Be to, jei į Šiaurinį Bokštą laineris rėžėsi tiesiu taikymu, tai į Pietinį vos pataikė. Laineris rėžėsi prie pat kampo ir jos dalys bei didelė degalų dalis (spėjama, kad iki dviejų trečdalių) išlėkė per kitą pusę (Pvz.28). Tai patvirtina ir vaizdo medžiaga (Pvz.29,30). Šiame fone labai keistai atrodo pasakojimai apie ugnies pragarą pastate, dėl kurio neva išsilydė konstrukcijos, kadangi labai didelė užsiliepsnojusių degalų dalis išlėkė laukan. Be to, Pietinis Bokštas griuvo praėjus 47 min. po smūgio. Ar neatrodo keista, kad trumpiau išstovėjo mažiau pažeistas dangoraižis (Pietiniame Bokšte, sprendžiant iš visko, net nebuvo kaip reikiant pažeistos centrinės kolonos, kurios yra pastato stuburas), o ilgiau išstovėjo pastatas su smarkesniais pažeidimais (į Šiaurinį Bokštą laineris rėžėsi tiesiu taikymu ir galėjo pažeisti centrines kolonas)?

pvz281

pvz291

pvz301

Tuo tarpu kadrai liudija apie bombų sprogimus ir Pietiniame Bokšte (Pvz.31,32,33). Pasirodo tiesi šviesių dūmų linija, virš tos linijos viršutiniai aukštai palinksta ir vietoj to, kad griūtų priekin, smunka žemyn, į paties pastato vidų (Pvz.34), tarsi staiga būtų dingusios pastato viduje buvusios konstrukcijos, kurios turėjo priešintis.

pvz311

pvz32

pvz33

pvz341

„Kirminai“ pastebėti ir Pietinio Bokšto griuvimo momentu (Pvz.35).

pvz351

Ne ką mažesnės keistenybės liečia ir tariamą Bojingo smūgį į Pentagoną, kuris įvyko netrukus po to, kai laineriai įsirėžė į Manheteno bokštus. Pradžiai, kad galėtume įvertinti Pentagono pažeidimus, susipažinkime, kaip atrodo aviakatastrofų vietos (Pvz.1,2,3).

pvz-1

pvz-2

pvz-31

O štai kaip atrodė aikštelė priešais Pentagoną, virš kurios 60 cm aukštyje neva praskrido laineris ir rėžėsi į pastatą (Pvz.4,5,6).

pvz-41

pvz-51

pvz-6

Kur didelės nuolaužos? Kur uodega ir sparnai? Kur stambios fiuzeliažo liekanos? Kur apgadinta pievelė? Ir tai dar ne viskas. Štai kaip Pentagonas atrodė netrukus po tariamo lainerio smūgio (Pvz.7). Kur toji skylė, kurioje pradingo 47 metrų ilgio ir 13 metrų (įskaičiuojant ratus) aukščio laineris, kurio sparnų ilgį sudarė 38 metrai, o svoris – apie 60 tonų? Ir nepažeistas nė vienas gatvės žibintas, nė vienas medis.

pvz-71

Štai kokios skylės buvo užfiksuotos Pentagono viduje (Pvz.8). Kaip pro šią keleto metrų aukščio skylę galėjo pralysti minėtasis laineris?

pvz-8

Taigi, nei lainerio liekanų, nei didelių pažeidimų. Peršasi mintis, kad joks laineris apskritai nesirėžė į Pentagoną. Tačiau tam reiktų papildomų įrodymų. Ir tie įrodymai yra. Kamera Pentagono stotelėje užfiksavo momentą, kada „laineris“ rėžėsi į pastatą. Pvz.9 mes matome tik nediduką ir neaiškų objektą, skriejantį į pastatą. Toliau smūgis ir sprogimas (Pvz.10,11,12,13) – nei atskylančios uodegos, nei sparnų, tik keletas smulkių išlakstančių nuolaužų.

pvz-9

pvz-10

pvz-11

pvz-12

pvz-13

Jei yra manančių, kad tas mažytis objektas yra laineris, tai Pvz.14 maketas parodo, kaip laineris turėjo atrodyti toje vietoje. Jis nepalyginamai didesnis.

pvz-14

O toji dalis, į kuria rėžėsi objektas, nugriuvo praėjus tik 20 min. po smūgio (Pvz.15)

pvz-151

Lygiai kaip ir Manheteno bokštų atveju, turima medžiaga apie smūgį į Pentagoną rodo, jog oficiali rugsėjo 11-osios versija tėra melas. Joks laineris į Pentagoną nesitrenkė. Tai galėjo būti mažytis nepilotinis lėktuvas arba raketa. Apie tai, beje, pasakoja ir liudininkai.Papildomai šia tema galima pažiūrėti trumputį filmuką anglų kalba čia ir rusų kalba čia.

Kitam gali kilti klausimas: o kam JAV viršūnėms to reikia? 1933 m. hitlerininkai padegė Reichstagą, tuo apkaltino komunistus, ir tai padėjo jiems užgrobti valdžią. 1939 m. hitlerininkų spec. tarnybos užpuolė Vokietijos radijo stotį, po to buvo paskelbta, jog tai lenkų darbas, ir buvo pradėtas karas prieš Lenkiją. Po 2001 m. rugsėjo 11-osios JAV viršūnėlė susikūrė pretekstą užpulti nafta turtingą arabų pasaulį.

Pagal www.serendipity.li medžiagą parengė Žilvinas Butkus

http://leftas.info/rugsejo-11-oji-foto-ir-video-irodymai/

Интересная статья? Поделись ей с другими:

Материальное оружие - Спецслужбы

Список видео