Gal jau pabuskime?

brainwashing3

1675-1735 metais milijonai senosios Europos gyventojų patikėjo, kad bet kurio gamtos stichijos reiškinio, kaip ilgalaikės liūtys, sausros ar masinių gyvulių kritimo kaltininkės yra raganos. Tikint šią pasaką, daugiau nei 360.000 moterų buvo sudegintos gyvos. Ypač žiauriai buvo nukankinamos tos moterys, kurios aukštino vegetarizmą – joms į burną būdavo supilamas ištirpintas švinas. Dabar mes žinome, kad tokiu būdu bažnyčia tiesiog siekė sunaikinti pagoniškų žinių apie gamtą saugotojas. Šių žinių egzistavimas trukdė įdiegti iš principo naują religinės sistemos pasaulėžiūrą, sukuriančią pagrindą žmonijos pavergimui ir stabiliai visuomenės kontrolei. Bet dar prieš 300 metų į tai nebūtų patikėjęs nė vienas miestietis, bedžiūgaujantis prie laužo, kuriame degė eilinė religinio teroro auka. Tikėtina, kad už šią versiją jis ir mus pasiųstų ant to paties laužo…


1933-iais metais milijonai vokiečių patikėjo tuo, kad Reichstagą padegė komunistai aktyviai padedant vietiniams žydams. Tikėdami šia pasaka Vokietijos piliečiai su pritarimu žvelgė į sekusius po to žydų pogromus, su entuziazmu užsirašydavo į trečiojo Reicho kareivių gretas ir aktyviai dalyvavo kruviniausiame žmonijos istorijoje kare. Šio karo metu vien žydų genocidas pasiėmė 1.500.000 gyvybių, o bendras žuvusių skaičius 70.000.000 žmonių. Su laiku vokiečiai sužinojo tiesą: nacistai patys sudegino savo Reichstagą Adolfo Hitlerio įsakymu tam, kad pašalinti Vokietijos komunistų partiją, trukdančią jiems paimti valdžią ir užkurti karą, nukreiptą sunaikinti alternatyvios pasaulėžiūros sistemą planetos mastu. Bet prieš 70 metų ši versija vokiečiams būtų pasirodžiusi beprotiška! Nacional-socialistų šalininkai už panašias prielaidas jus paprasčiausiai būtų užspjaudę…


1941 metais mūsų seneliai ir proseneliai patikėjo į tai, kad Vokietija užpuolė SSSR „netikėtai” ir „išdavikiškai”. Tai pakėlė jų karo dvasią ir pripildė neapykanta priešams jų širdis, kas leido SSSR vyriausybei > pirmais karo metais mesti 7.500.000 beveik beginklių karių prieš vokiečių tankus. Dabar mes žinome, kad Stalinas trijų mėnesių eigoje tiesiog atsisakydavo patikėti gaunamais įspėjimais apie vokiečių kariuomenės telkimą prie SSSR sienų ir to pagrindu duoti įsakymą paruošti kariuomenę karui todėl, kad buvo asmeniškai susitaręs su Hitleriu ir ruošėsi su juo pasidalinti Europą, kaip vyšnių pyragą. Bet dar prieš 50 metų veteranai būtų spjovę jums į veidą už tokią istorijos versiją vien todėl, kad jie mirdavo apkasuose tikėdami į šią pasaką. To paties karo eigoje milijonai amerikiečių patikėjo tuo, kad japonų eskadrilės išdavikiškai užpuolė JAV bazę Perl Harbore ir užmušė ten 2200 kareivių. Iki tos dienos 83% amerikiečių buvo kategoriškai prieš JAV dalyvavimą Antrajame Pasauliniame kare. Sekančią dieną po Perl Harboro 1.000.000 amerikiečių užsirašė savanoriais į karą. Praėjus 40 metų amerikiečiai sužinojo, kad žvalgybos kareivis perspėjęs prieš 11 valandų apie japonų eskadrilės artėjimą buvo sušaudytas, o visas Perl Harboro incidentas buvo surežisuotas ir išprovokuotas paties JAV prezidento Franklino Ruzvelto tam, kad pateisinti demonstratyvų branduolinio ginklo panaudojimą Hirosimoje ir Nagasakyje, nuo kurio 280.000 žmonių žuvo iškart sprogimo metu ir dar apie 460.000 žmonių mirė sekančiais metais nuo radiacijos. Bet dar prieš 50 metų niekas nebūtų patikėjęs, kad amerikiečių vyriausybė buvo pasiruošusi sudeginti savo karinę bazę tam, kad pateisinti branduolinio ginklo panaudojimą prieš taikius gyventojus ir tuo įgąsdinti visą pasaulį.


2001 metų rugsėjo 11 amerikiečių visuomenė patikėjo į tai, kad teroristinis aktas sugriovęs rytinį Pentagono sparną, pastatus 3 4 ir nusinešęs 1600 žmonių gyvybių, buvo atliktas Al Qaedos smogikų, vadovaujamų Osamos bin Ladeno. Amerikiečių tikėjimas šia pasaka leido prastumti JAV parlamente naują, dar labiau „Antiteroristinį įstatymą”, pamynusį amerikiečių konstituciją ir likvidavusį visas amerikiečių teises ir laisves. Šiandien tik kvailas ir tinginys nežino, kad teroristiniai rugsėjo 11 aktai buvo JAV vyriausybės spec tarnybų darbas ir pasitarnavo vien tik savo pačių liaudies įgąsdinimui ir idėjos apie karą prieš terorizmą į jos sąmonę įterpimui, idėjos, kuri padėjo JAV vyriausybei užkurti naujus karus dėl naftos JAV ir Irake, padariusius šių šalių gyventojus pabėgėliais savo pačių žemėse. Bet tą dieną tūkstančiai bebaimių amerikiečių gaisrininkų ir gelbėtojų būtų paprasčiausiai spjovę jums į veidą, jei būtumėte jiems pasakę, kad visa tai – tai JAV vyriausybės nusikaltimas prieš savo pačių piliečius.
Visa žmonijos istorija – tai begalinis tikėjimas siaubingais mitais ir pasakomis, leidžiantis nebaudžiamai ir neribotai manipuliuoti visuomene, užmušinėti milijonus žmonių karuose, marinti badu ištisas tautas, paversti valstybes vergų kolonijomis. Su laiku mes sužinome teisybę apie savo praeitį. Mums atveria planetos mąsto apgaules, atverdami akis įvykių atžvilgiu ir mes pasibaisime savo paklydimu ir lengvatikyste.
Mes gėdijamės savo kvailumo ir galvojame, kad mūsų dabar jau niekada nebeapgaus. Bet iš tiesų… Mes jau gyvename naujoje pasakoje, kurioje dar daugiau cinizmo ir melo, kurioje dar daugiau blogio ir neapykantos viskam kas žmogiška. Ir mes vėl tikime šia pasaka…


Ir svarbiausia – mes, kaip ir anksčiau, nežinome, kas jie – tie pasakotojai, kurie kuria šias pasakas… Galbūt atėjo laikas susipažinti su jais ir pasižiūrėti, kokias pasakas jie paruošė desertui mūsų vaikams?
Mes tikime nekilnojamo turto kainų didėjimu ir imame beprotiškus kreditus, paverčiančius mus zombiais 30-čiai metų, dėl 4-ių betoninių sienų…
Mes tikime krize ir į tai, kad pas mus atims šias 4 betonines sienas, kurioms apmokėti mes jau spėjome išleisti 5 iš 30 mūsų vienintelio ir neįkainojamo gyvenimo metų…
Mes tikime į tai, kad kažkokie nesiprausę, atsilikę urviniai žmonės, tik kanceliarinių peilių pagalba nuvarė 4 lėktuvus, paspruko nuo JAV oro erdvės gynybos sistemos ir sugriovė statinius, kurių bendra masė 160.000 tonų, vadovaudamiesi vien fanatišku tikėjimu į Alachą…


Mes tikime į tai, kad Irake kuriamas biologinis ir branduolinis ginklas, o vėliau – į tai, kad jo ten paprasčiausiai nerado.
Mes gyvename tokio neįtikėtino, neįmanomo ir visaapimančio melo pasaulyje, kad paprasčiausiai einame iš proto ir su laiku, kaip ir priklauso beviltiškiems bepročiams mes pradedame tikėti bet kuriais beprotiškais teiginiais…
Pavyzdžiui, į tai, kad pienas tikrai gali 14 dienų būti saugomas šaldytuve ir nesurūgti, ir kad bulvės tikrai nebešąla žiemą, o vikšrai tikrai jau nebemėgsta obuolių…
Arba į tai, kad mums tikrai labai svarbu žinoti jog 8 x 8 = 64, o žodis “bėgti” rašomas su raide (g), o ne raide (k). Ir šioms žinioms įgyti mums būtinai reikia prarasti 10 metų mūsų gyvenimo, tampant portfelyje kalkuliatorių ir turint planšetiniame kompiuteryje elektroninį žinyną.


Ir į tai, kad mes visi tikrai turime naudotis prezervatyvais, turime užtraukti ant savo kūno gabalą riebios gumos ir atsisakyti normalaus žmogiško artumo su mylimais, ar geidžiamais žmonėmis. Ir visa tai – dėl baimės prieš AIDS, nuo kurio miršta milijonai žmonių visame pasaulyje, nors iki šiol dar nė viena pasaulio laboratorija nėra identifikavusi AIDS viruso, bet nežiūrint į tai, visos turi testus nustatančius ar AIDS yra, ar nėra. Nors dar nė vienas žmogus pasaulyje savo akimis nėra matęs nė vieno sergančio AIDS, niekur kitur išskyrus televizoriaus ekraną.


Mes tiesiog bepročiai! Mes bepročiai didesniu lygmeniu, nei psichiniai ligoniai įkalinti tramdomuosiuose marškiniuose psichiatrinėse klinikose!
Taip, šie žmonės guli agresyvių bepročių palatose, taip, jie pamiršta ryti savo pačių seiles, kartais užpuola sanitarus ir šūkalioja visokias kvailystes… Bet jie nevaikšto į darbą 6 dienas į savaitę, 26 dienas į mėnesį, 312 dienų metuose tik tam, kad turėti galimybę pragyventi likusią 1 dieną į savaitę, 4 dienas į mėnesį, 53 dienas metuose taip, kaip jiems norisi!
Bet mes turime pasirinkimą…


Mes galime, nustoti tikėti viskuo kas mums sakoma, nustoti klausyti ir klausytis, nustoti paklusti ir vykdyti įsakymus, nustoti gyventi pagal įstatymus, kurių mes niekada nesame priėmę, sužinoti visą tiesą…
Sužinoti, kad piniginiai ženklai, o konkrečiai doleriai nėra padengti nei prekėmis, nei sidabru, nei auksu, – niekuo išskyrus mūsų norą imti juos skolon ir sąžiningai apmokėti savo skolinius įsipareigojimus kartu su procentais… Sužinoti, kad pinigai spausdinami praktiškai neribotais kiekiais, o jų bendra suma ribojama tik bendromis mūsų su jumis skolomis… Sužinoti, kad pinigai sukuriami praktiškai iš oro kiekvieną kartą, kai kažkas iš mūsų pasirašo skolinius įsipareigojimus, kad visa mūsų visuomenė paprasčiausiai negali atsiskaityti pagal tuos kreditus, kuriuos ji ima bankuose, jau vien todėl, kad pinigai, kuriais ji turėtų apmokėti procentus paprasčiausiai neegzistuoja… Sužinoti, kad reali 100 dolerių kaina – tai 3 centai – lygiai tiek, kiek kainuoja šio popieriaus gabalėlio gamyba! Kad pinigai sugalvoti kaip nauja ideali nenugalima ir nematoma vergovės visai žmonijai forma! Kad jie tiesiog atėjo, kaip pamaina grandinėms ir rimbui todėl, kad tą vergovės formą mes jautėme savo kailiu ir jos nekentėme, o pinigus – pinigus mes mylime ir priimame su džiaugsmu, nors iš tikro – tai tik nauji antkakliai, sukurti siaubingo genijaus, kaip kvadratiniai popieriaus gabalėliai už kuriuos mes pasiruošę arti nuo ryto iki nakties visą savo gyvenimą ir be kurių mes mirsime iš bado žemėje, – žemėje, kuri mums duoda dosnų derlių! Sužinoti, kad rimbai mūsų naujų vergvaldžių rankose, kurie verčia mus tylomis ir nuolankiai dirbti nuo ryto iki nakties, net negalvojant apie laisvę – tai kreditai bankų kasose ir procentai pagal juos mūsų kreditų sutartyse. Procentai, už teisę pasinaudoti tais kvadratiniais popierėliais su spalvotais veidais ir skaičiukais, kuriems pavaldus visas mūsų gyvenimas, ir kurie sukuriami tiesiog iš oro kiekvieną kartą, kai kažkas iš mūsų pasirašo eilinę kredito sutartį…
Sužinoti, kad Napoleonui, Hitleriui, Leninui, Bušui ir Barakui Obamai visus būtinus instrumentus pasiekti valdžiai duodavo ir duoda iki šiol, vieni ir tie patys žmonės, valdantys mūsų pasaulį jau daugiau nei tris tūkstančius metų ir ruošiantys mums tokią ateitį, nuo kurios skruzdėlytės laksto per nugarą. Sužinoti, kad jokių rinkimų iš tiesų neegzistuoja, o vaidinamas prieš mus spektaklis vaidinamas tik tam, kad mus pralinksminti ir palaikyti mūsų tikėjimą tuo, kad mes tikrai kažką renkame, o kažkur ten viršuje tikrai yra skirtingos politinės jėgos, kurios kovoja tarpusavyje dėl valdžios. Sužinoti, kad už kiekvienos valdžios ar opozicijos visada stovi ta pati nematoma jėga, kontroliuojanti jas abi ir žongliruojanti jomis prieš mūsų susižavėjusias akis.
Sužinoti, kad Al Qaeda – tai ne teroristinė grupuotė, besislepianti musulmoniškų šalių lūšnynuose, o JAV CŽV duomenų bazė, kurioje patikimai saugomi musulmonų, specialiai apmokytų JAV karinėse bazėse Afganistane sąrašai, bei naudojamų jau 2 dešimtmečius konfliktų eskalacijai ir teroristinių aktų imitacijai! Sužinoti, kad būtent taip žodžių sąskambis “Al Qaeda” verčiamas iš arabų kalbos – “duomenų bazė”.
Sužinoti, kad Osama bin Ladenas – tai artimiausias draugas ir globalus Bušo šeimos finansinis partneris, o tas žmogus, kuris jau daugiau 10 metų daro baisius pareiškimus – tai net ne aktorius su barzda, kaip pas Osamą bin Ladeną – ne, tai tiesiog kompiuterinis modelis, atveriantis burną ir skleidžiantis garsus surinktus klaviatūra…


Sužinoti, kad Pasaulio Prekybos Centro bokštai dvyniai rugsėjo 11 Niujorke buvo nugriauti pramoninio nugriovimo būdu ir tą padarė specialus CŽV skyrius tam, kad pateisinti įsibrovimą į Iraką ir jo naftos verslovių užgrobimą.
Sužinoti, kad mūsų tautos – ne išimtis ir taip pat gyvena šiame globalaus absurdo, ir cinizmo teatre todėl, kad mes Lietuvoje nežinome, kas vyksta mūsų žemėje tada, kai paaiškėja jog svetimos valstybės žvalgybos tarnybos (CŽV) gali pas mus organizuoti slaptus kalėjimus! O teroristines atakas Rusijoje daro visai ne čečėnai, o specialūs FSB skyriai tam, kad pateisinti Čečėnijos okupaciją!


Sužinoti, kad visos mūsų ligos, tokios, kaip vėžys, kepenų cirozė, prostatitas, osteochondrozė, celiulitas, riebėjimas, cukrinis diabetas ir taip toliau, absoliučiai ne atsitiktinės, – jos pilnai valdomos ir pavaldžios sveikatos apsaugos ir maisto pramonės ministerijai, kurios kartu ir šaltakraujiškai mus užmušinėja trans-riebalais, nitratais, kancerogenais, genetiškai modifikuotais produktais, o vėliau gydo mus žemos kokybės, bet baisiai brangiais vaistais, kurie šalina tik ligų simptomus, bet ne jų priežastis. Ir dabar, kad mus pilnai pribaigti naikinama homeopatinių vaistų pramonė Lietuvoje, remiantis tuo, kad tie vaistai neaprobuoti jokių sveikatos organizacijų ir nepatvirtintas jų naudingumas, nors mes iš savo protėvių žinome, kad jie gydėsi tik žolelėmis ir beveik niekuo nesirgo. Mes žinome, kad tos žolelės bent jau niekam nekenkia, ko negalima pasakyti apie visus sintetinius vaistus! Sužinoti, kad pagal mokslininkų prognozes, šio amžiaus pabaigoje , kas antras planetos žmogus mirs nuo vėžio dėl maisto nitratų organizme susikaupimo ir genetiškai modifikuotų produktų, vedančių link mūsų pačių ląstelių genetinių mutacijų. Ir šios mutacijos bus perduodamos nuo kartos į kartą.
PRABUSKIM GAL… JAU LAIKAS….

http://ikrauk.15min.lt/aktualu/46004

Интересная статья? Поделись ей с другими:

Последние новости Литва

Список видео