Briuselis papirko tūkstantį lietuvių

briuselis-papirko-tukstantis-lietuviu

Kodėl taip tyliai į Lietuvos teisės aktus integruojasi beprotiškos, bet neprivalomos Briuselio direktyvos? Kodėl vaikų mokymo, auklėjimo tradicijos taip nepastebimai paverčiamos moralinio luošinimo programomis? Kodėl lietuvis ūkininkas taip lengvai įtikinamas papjauti paskutinę savo karvę ir mesti žemės ūkį, kai kasdien pasaulyje prognozuojamas vis didesnis maisto deficitas? Gal todėl, kad Lietuvos institucijose Briuseliui dirba daugiau nei tūkstantis lietuvių, kuriems labai gerą algą moka Europos Komisija.

Briuselio išlaikytiniai


Ar reikia stebėtis, kad sprendimai valdžios struktūrose priimami ne Lietuvos žmonių, o Briuselio naudai: kiekvienas pučia į dūdą tų žmonių, kurie moka pinigus.

Lietuvoje vidutinis mėnesio atlyginimas siekia vos 2 tūkst. litų, o Briuselis pasisamdytiems mūsiškiams per mėnesį moka nuo 3 tūkst. litų iki 26 tūkstančių. Maksimalios sumos nusipelno Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas bei Ignalinos atominės elektrinės generalinis direktorius (iki vakar buvo Osvaldas Čiukšys, nuo vakar - Žilvinas Jurkšus).

Lietuvoje yra per 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, kuriems visą algą ar bent dalį jos moka ES. Tokie asmenys dirba Seime, Ministro pirmininko tarnyboje, Aplinkos, Finansų, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Susisiekimo, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Užsienio reikalų ministerijose ir kitur.

Tenka atidirbti

Pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose dirba net 198 Briuselio išlaikytiniai. Ar stebina, kad brukama idėja, esą yra gerai leisti žemę parduoti užsieniečiams, žmonės už pinigus viliojami pasitraukti iš žemės ūkio, kad rinką užimtų svetimšaliai, ir t.t.

Švietimo ir mokslo ministerijoje 21 darbuotojui išmokėta suma algos pavidalu - 1,1 mln. litų. Tad ar keista, kad šios ministerijos klerkai “pražiūrėjo” skandalingąją “Gender Loops” programą darželinukams, kurios “vinis” - pasaka apie princą, įsimylėjusį kitą princą?

Europos Komisijos atstovybė Vilniuje turėtų tarnauti Lietuvai, bet visada būna atvirkščiai - Briuselis informuojamas, kad lietuviški teisės aktai prieštarauja ES doktrinoms.

romualdas_ozolasPapirkimo projektas

- Ką reiškia, kai Lietuvos valstybės tarnautojai yra samdomi Briuselio? - “Respublika” klausė Nepriklausomybės Akto signataro, filosofo Romualdo OZOLO.

- Visas ES projektas yra papirkimo projektas. Pirmiausia pagal vadinamosios liberalizacijos reikalavimus, keltus kaip stojimo į ES sąlyga, buvo sukurta skurdo situacija, o tada įdiegtas politikų ir valdininkų papirkinėjimas įvairiomis išmokomis ir papildomomis priemokomis, kad jie dirbtų tiems, kurie moka pinigus. Nuo pat pradžių visa tai buvo aišku. Ir ne atskirais atvejais, ne atskirose institucijose vyko papirkinėjimas, bet visoje Lietuvoje. Čia yra totalinis mokėjimas už tarnavimą ES projektui.

Perkami visapusiškai

- Tačiau Seimo nariai, ministrai, kiti įtakingi politikai ir valdininkai algų iš ES negauna. Kodėl tada jie nemato šio papirkinėjimo?

- Bet juk yra toks reiškinys: Seimo nariai atsisako savo mandatų ir eina dirbti į savivaldybes. Kodėl? Todėl, kad šito papirkinėjimo aukštuoju lygiu tvarka jau yra suklostyta ir ES pinigai pradėjo masiškai eiti į savivaldybes. Politikai iš Seimo eina, nes yra galimybė juos perimti. Galima sakyti, kad ES pinigai perėjo į kapiliarinį lygmenį ir galutinai suardė visą politinę sistemą.

Politikai ir valdininkai, ypač tie, kurie viešai giria ES, iš jos patiria visapusišką naudą. Jie gauna karjeros garantiją, nes tik patikimi šitoje struktūroje gali kilti aukščiau, visus prieštaraujančius eliminuodami iš sistemos. Tie, kurie nepritaria, jie paprasčiausiai šantažuojami. Net ir tuos, kurie nepriklauso sistemai, bet jai nepritaria. Pavyzdžiui, verslininkus. Jiems grasinama mokesčių inspekcijomis, FNTT ir t.t. Sistema jau nebe tik pati save valdo, bet jau pereita ir prie laisvųjų finansinių šaltinių perėmimo. Pažiūrėkite, kas darosi provincijoje. Savivaldybės turi galimybę bet kurį nepaklusnų verslininką kontroliuoti ir spausti pasinaudodamos valstybės institucijomis.

Nepriklausomybės nebėra


- Ar žmonių nupirkimas nerodo, kad Lietuvos Nepriklausomybės lieka vis mažiau, nes vis daugiau jų dirba ne Lietuvai, o Europos Sąjungai?

- Kai kas nors kalba apie Nepriklausomybę, man net nepatogu klausytis. Kur jūs ją matote? Nematau jokios Nepriklausomybės. Net psichologinė atmosfera yra susikūrusi tokia, kad visuotinė baimė tapo vėl dominuojančia visuomenės bendravimo arba bendrabūvio forma kaip ir anais laikais. Tik anais laikais bijojome saugumiečio ir milicininko, o dabar net nežinai, ko bijoti. Reikia bijoti visų.

- O kas drįsta klausti, kas iš tiesų darosi Europoje, rodomi kaip neišmanėliai?

- Tai yra sistemos dalis. Tiems, kuriems mokami pinigai išmokų, algų ar kitokiomis formomis, niekas daugiau nerūpi, tik ir toliau gauti tuos pinigus. Todėl nuolat kalama, esą tie nesutinkantieji yra durneliai, kad tik jie nepakenktų sistemai. Pats savo kailiu patyriau tokių žmonių eliminavimo iš apyvartos likimą. Nemanau, kad dar galime kalbėti apie Nepriklausomybę. Tik tas priklausomybės pavidalas šiandien yra kitoks. Bet jis jau įvaldytas nebe oligarchiniu, o mafijiniu lygmeniu. Valdo gaujos, prisidengdamos netgi politikų vardais.

Švietimas žlugdomas tyčia


- Tai gal ne tik valstybės pinigų trūkumas lemia, kad uždarinėjamos mokyklos, branginamas aukštasis mokslas, kad jis ne visiems būtų prieinamas? Gal norima, kad liktų kuo mažiau apsišvietusių žmonių, kurie suvoktų, kur ritasi Lietuva?

- O kam švietimo reforma padaryta, jei ne žmonių dvasiai nuginkluoti, sparčiau suniekinti visa tai, kas buvo Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atkūrimo pirmaisiais metais suprantama kaip savos valstybės kūrimas? Viskas nukreipta labai tikslingai. O tikslas - aiškus: Lietuvos teritorija turi būti atlaisvinta kuo greičiau. Ne tik išperkant žemę, bet ir išvarant žmones ar juos “subalvoninant”, kad jie būtų lyg akli kačiukai.

- Niekas atsitiktinai Lietuvoje nevyksta?

- Viskas labai gražiai sutvarkyta. Išėję iš bolševikų erdvės mes patekome į menševikų, bet vis tiek tų pačių komunistų sugalvotą pasaulio kūrimo tvarką. Neatsitiktiniai yra raginimai leisti užsieniečiams pirkti Lietuvos žemę, trauktis iš žemės ūkio ir panašiai.

Godumo pasekmės

- Dabar, kai, kaip jūs sakote, sistema sukurta, tai lengva manipuliuoti žmonėmis: užkiši pinigais, ir jie tarnauja. Tačiau kaip į tą sistemą Lietuva buvo įtraukta, kai dar nebuvo nupirktų žmonių?

- Įtraukta ji buvo ne vienintelė. Įtrauktas buvo visas Europos vidurys, tai yra iš Maskvos globos išėjusios šalys. O metodas buvo labai paprastas: šokas be terapijos. Tai yra privatizacija neatsižvelgiant į nieką, išpardavimas ir išsipardavimas. Žmogaus godumas yra begalinis. Pasiūlyk gerą pinigą - ir viskas. Ar daug reikėjo pinigų tiems pradiniams veikėjams nupirkti? Daug milijonų buvo išmokėta tiems pirmiesiems veikėjams, tiek daug postų pažadėta, kad susiviliotų ir kitus paragintų. Be to, įvairių išmokų buvo ir prieš Lietuvos narystę Europos Sąjungoje - PHARE ir t.t.

- Negi nematote jokių Lietuvos narystės ES pliusų?

- Aš nuo pat pradžių esu sakęs, kad kiekviena sąjunga, kad ir kokia būtų geranoriška, būtinai apkarpo kiekvienos tautos kūrybines galias. Tik visapusiškai savimi besirūpinanti tauta gali visapusiškai išugdyti save. Sąjunga atleidžia nuo kai kurių pareigų, pakišdama tarsi rūpinimąsi iš šalies. O kur yra pakišamas rūpinimasis iš šalies, ten tautos galios ir neugdomos. Sąjunga iš principo yra kenksminga kiekvienai nacijai jos nepriklausomybės ir tautos stiprinimo bei ugdymo požiūriu.

Parengta pagal dienraštį "Respublika"

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/briuselis_papirko_tukstanti_lietuviu/


Интересная статья? Поделись ей с другими:

Последние новости Литва

Список видео